File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol           
Misschien weet u al wat het File Transfer Protocol (FTP) is. Maar op deze pagina leert u daar alles over.

Naast pagina's op het Internet bekijken, chatten, e-mailen etc. kunt u ook programma's van het Internet downloaden. U kunt dat natuurlijk via uw browser doen, maar het is makkelijker te doen via een FTP (File Transfer Protocol) programma. Ook kunt u, als u een website hebt gemaakt deze op de computer van uw provider zetten (dat heeft uploaden). Ook daar heeft u een FTP programma voor nodig. Als voorbeeld gebruiken we het gratis en gemakkelijk te gebruiken ws_ftp.

FTP werkt volgens het client-server-systeem. Om met FTP te werken is er een FTP-client nodig dat is een programma zoals ws_ftp waarmee er verbinding wordt gemaakt met de FTP-server op een file-server.

Om verbinding te maken met een FTP-server moet u drie dingen weten:

  1. Het IP-adres of symbolische naam van een FTP-server.
  2. Een loginnaam
  3. Een wachtwoord

Er zijn veel FTP-servers op het Internet waarmee iedereen zomaar verbinding mee kan maken. Er is dan geen loginnaam en wachtwoord nodig. U moet alleen bij loginnaam 'anonymous' en bij het wachtwoord uw e-mail adres kiezen. Maar er zijn ook FTP-servers waar wel een loginnaam en een wachtwoord vereist zijn. Bijvoorbeeld als u uw website gaat uploaden (op de computer van de provider zetten) dan moet u wel een loginnaam en wachtwoord kiezen. Als dat ook een zogehete 'anonymous logon' zou zijn zou iedereen bestanden kunnen uploaden en verwijderen. Toch komt het heel weinig voor dat u via een 'anonymous logon' bestanden kunt uploaden en verwijderen.

Er zijn twee file-transfer modes (manieren hoe bestanden worden verstuurd en ontvangen) die een FTP-client kan gebruiken:

  • ASCII file-transfer mode: voor alle bestanden die tekst bevatten die leesbaar is voor iemand die zo'n bestand opent in een tekstverwerker zoals bestanden van het formaat txt en htm.
  • Binary file-transfer mode: dit is voor bestanden die bit na bit gekopieerd moeten worden zoals gecomprimeerde bestanden, geluids bestanden, video bestanden etc.

Nu gaan we een verbinding maken met een FTP-server. U heeft daar dus een FTP-client voor nodig, een programma om de verbinding op te zetten. Een goed en makkelijk programma is ws_ftp die u gratis kunt downloaden vanaf Internet know how door hier te klikken.

Het logon venster van ws_ftp
Het logon venster van ws_ftp.

Beschrijving van venster:
Profile Name: 
Wanneer u vaak dezelfde FTP server is het makkelijk om de instellingen van de FTP-server op te slaan bij Profile Name, een soort favorieten dus. Klik op Save om een bookmark op te slaan, op Delete om een bookmark te verwijderen en op New om een nieuwe bookmark aan te maken. Wanneer u vaak dezelfde FTP server is het makkelijk om de instellingen van de FTP-server op te slaan bij Profile Name, een soort favorieten dus. Klik op Save om een bookmark op te slaan, op Delete om een bookmark te verwijderen en op New om een nieuwe bookmark aan te maken.
Host Name: Type daar het IP-adres of de symbolische naam van de FTP-server.
Host Type: Daar kunt u kiezen wat voor machine de FTP-server is. Het makkelijkst is om dat op Automatic Detect te zetten, zodat het host type automatisch wordt gezocht.
User ID: Type hier uw loginnaam.
Password: Type hier uw password.
Account: Dit kunt u leeg laten.
Remote Host: De directory van de server waar u moet wezen.
Local PC: De directory waar de bestanden op uw computer staan die naar de server moeten, of waar bestanden naar toe moeten worden gedownload.
Comment: Uw persoonlijke commentaar.
Anonymous Login: Inloggen op servers waar geen specifieke gebruikersnaam en wachtwoord nodig is.
Save Password: Wachtwoorden worden na aanvinking automatisch opgeslagen.
Auto Save Config: Uw instellingen worden automatisch opgeslagen. 
OK: Start de verbinding.
Cancel: Sluit het verbindings venster af.
Advanced: Geavanceerde instellingen (voor gevorderden)

Help: Begrijpt u het nu nog niet? Klik op help. Begrijpt u het nu nog niet? Klik op help.

Bij het opstarten van ws_ftp is al een FTP-server ingevuld dus alle instellingen staan goed, verbinding maken maar! Klik op OK. Er wordt nu eerst verbinding gemaakt, u kunt de verbindingssessie volgen onder in het venster. Als het goed is krijgt u in het rechter witte vak de inhoud van de directory van de server waarop u ingelogd bent te zien. In het linker witte vak ziet u de inhoud van de door u gekozen directory op uw computer. 

Een verbinding met een FTP-server.
Een verbinding met een FTP-server.

Hier worden de knoppen die u ziet als u een verbinding heeft uitgelegd:
Local System: De inhoud van uw systeem.
Remote System: De inhoud van de FTP-server waarop u bent ingelogd.
Name: De naam van het bestand.
Date: De aanmaak datum en tijd van het bestand.
ChgDir: U kunt hier het pad van de directory opgeven.
MkDir: Zo maakt u een directory aan.
View: Laat de inhoud van een bestand zien in een tekst editor.
Exec: Voert het bestand uit (alleen als dat mogelijk is, zoals bij exe en com bestanden.
Rename: Verandert de naam van een bestand.
Delete: Verwijdert een bestand.
Refresh: Bouwt de directory inhoud opnieuw op, voor het geval er nieuwe bestanden bij zijn gekomen.
DirInfo: Geeft uitgebreide informatie over de directory weer in een teksteditor.
<--: Download bestanden.
-->: Upload bestanden.

ASCII: Schakel over naar ASCII mode. Schakel over naar ASCII mode.
Binary: Schakel over naar Binary mode.
Auto: Laat ws_ftp zelf de mode decteren.
Close: Sluit de verbinding af.
Cancel: Stopt de opdracht.
LogWnd: Geeft een logbestand van de verbinding weer.
Help: Geeft verdere informatie en hulp over ws_ftp.
Options: Hier kunt u uitgebreidere instellingen instellen.
About: Geeft informatie over de makers van ws_ftp.
Exit: Sluit het programma af.

Downloaden:
U zoekt in de directories van de FTP-server het juiste bestand (rechter vak). Dan zoekt u op uw harde schijf de directory waar u het bestand die u van de FTP-server wilt downloaden moet staan (linker vak) en u klikt op <--.

Uploaden:
U zoekt op uw harde schijf de bestanden die u op de FTP-server wilt zetten (linker vak). U zoekt op de FTP-server de directory waar uw bestanden moet komen te staan (rechter vak) en u klikt op -->.

Problemen:
Tijdens het inloggen wordt de verbinding geweigerd.
U kunt deze FTP-server niet in voordat u eerst zelf een bijdrage geleverd heeft (zelf bestanden heeft geupload naar de FTP-server) of u mag de FTP-server alleen met een gebruikersnaam en een wachtwoord in.

Na het inloggen krijg ik het volgende te zien:
!Send error: connection reset
!Receive error: connection reset
!port cmd failed

U heeft een tijd een verbinding gehad met de FTP-server zonder dat er gegevens zijn uitgewisseld. De verbinding is verbroken zodat andere ook gebruik kunnen maken van de FTP-server. U moet om weer iets te kunnen doen op de FTP-server de verbinding opnieuw opstarten.