De definitie van het Internet uitgelegd.

 Hoe moet je het Internet goed samenvatten in woorden? Dat leest u hier.

We zullen een eerste definitie geven:
Het Internet is een verzameling van netwerken over de gehele wereld die met elkaar verbonden zijn via de TCP/IP techniek. 

Het Internet is dus een grote verzameling netwerken. U merkt daar echter zeer weinig van tijdens het Internetten, u surft met hetzelfde gemak van het ene naar het andere netwerk en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor e-mail en alle andere vormen van Internet gebruik. Netwerken gebruiken een bepaald protocol om met elkaar te kunnen communiceren. 

De netwerken op het Internet gebruiken als 'communicatietaal' de TCP/IP techniek. Omdat er zeer veel over protocollen te vertellen is, is er een aparte pagina over. Klik daarvoor op protocollen onder de rubriek Internet. 

Maar er zijn ook netwerken met het Internet verbonden die geen gebruik maken van de TCP/IP techniek. Deze netwerken worden 'vreemde netwerken' genoemd.Voorbeelden zijn: BITNET, EARN, FidoNet en CompuServe. Toch is het mogelijk voor hen om met het Internet verbonden te zijn.

Dit gebeurt via speciale gateways. Die gateways kunt u zien als vertaalcomputers. Meestal gebruikt men de omschrijving 'de matrix' voor de hele verzameling netwerken (dus ook 'vreemde netwerken'). Onder het Internet wordt dan alle op TCP/IP techniek gebaseerde netwerken verstaan.

Voor de gebruikers van het Internet is de volgende definitie beter:
Het Internet maakt wereldwijde communicatie mogelijk voor een lage prijs en is een bron van een gigantische hoeveelheid informatie.

Deze definitie geeft beter weer wat de gebruikers ervan verwachten en wat ze krijgen:

  • Heel veel informatie
  • Voor een zeer lage prijs
  • Een communicatiemiddel
  • Via het Internet hebben veel mensen contact met elkaar en discussiëren, wisselen van gedachten en informatie.