De geschiedenis van het Internet

Deze pagina gaat over de geschiedenis van het Internet. Hoe het ontstond en hoeveel computers er waren aangesloten etcetera.

Waarom is het Internet ontstaan?
Het begon eind jaren '60. In het kader een (door het Amerikaanse Ministerie van Defensie gefinancierd) onderzoeksproject naar computernetwerken werd het ARPANET opgezet. Het ARPANET bestond in het begin uit 4 machines: op de universiteiten van: Los Angeles, Stanford, Santa Barbara en Utah. In de jaren '70 kwamen er vele tientallen machines bij. In 1981 waren er 213 machines aangesloten.

In de jaar '80 begon pas de echte groei van het netwerk. Er bestond een behoefte om alle LAN's (Local Area Network('s)) aan elkaar te koppelen. Als verbindmiddel werd het ARPANET gebruikt. Zo'n verbindmiddel wordt een backbone genoemd. De volgende structuur ontstond toen:

Het Arpanet
Het ARPANET in de jaren '80 als verbindmiddel van meerdere LAN's.

De machines gebruikte UNIX als besturingssysteem. Er werd gebruikt gemaakt van TCP/IP software (zie protocollen).

Het Internet is ook ontstaan door de groei van andere netwerken zoals: NSFnet (VS) en EUnet in Europa. Het NSFnet is opgezet door de National Sience Foundation. Het diende eerst als verbindmiddel voor (aanvankelijk vijf) supercomputercentra. Het NSFnet is nu het belangrijkste netwerk in de VS. EUnet is een netwerk dat tientallen landen in Europa met elkaar verbind. Al snel werden er allerlei verbindingen gelegd tussen het NSFnet, het ARPANET en andere netwerken. Zo ontstond het Internet; door allerlei netwerken die aan elkaar werden gekoppeld.

Het tegenwoordige aantal netwerken die aan zijn gesloten op het Internet loopt in de tienduizenden en het aantal aangesloten computers is opgelopen tot de 7 miljoen in de zomer van 1995. Veel van die machines gebruiken UNIX, maar het Internet bevat ook veel MS-DOS, Windows, Macintoshes en IBM-mainframes. Het aantal Internet gebruikers word geschat op 50 tot 100 miljoen. Hieronder ziet u een plaatje van hoe het er tegenwoordig ongeveer schematisch uitziet:

De verbinding tussen de netwerken

Is het eind van de groei al in zicht?

Nee, absoluut niet. Het aantal gebruikers, netwerken en machines nemen in een razend tempo toe. Er zijn heel wat jaren geweest dat het aantal nieuwe gebruikers, netwerken en machines ruwweg werden verdubbeld. Voor een overzichtsrijtje kunt u klikken op gegevens.